Otwarcie mieszkania

Dnia 25.03 zostaliśmy wezwani do otwarcia mieszkania w miejscowości Piaseczno. Po dotarciu na miejsce natychmiast przystąpiliśmy do otwarcia. Po wyważeniu drzwi w środku zastaliśmy kobietę której udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy
i przekazano ją Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Copyright © 2020 OSP Gniew - Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie. |