Ewakuacja szkoły w Gogolewie

Dnia 11.10.2016 (wtorek) nasza jednostka brała udział w ewakuacji szkoły w miejscowości Gogolewo.

 

Ćwiczenia miały na celu usystematyzowanie naszej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz poruszania się podczas pożarów wewnętrznych. Dzieci jak i nauczyciele zostali zaznajomieni z procedurami ewakuacji oraz zasadami zachowania się podczas pożaru.

Dzięki tak przeprowadzanym ćwiczeniom możemy na bieżąco korygować swoje błędy i zapobiegać im w przyszłości, pozyskujemy także nową cenną wiedzę z ciągle zmieniających się przepisów pożarniczych.

 

 

Copyright © 2020 OSP Gniew - Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie. |