Kurs podstawowy w OSP Gniew

W naszej jednostce od kilku tygodni odbywa się kurs podstawowy dla strażaków ratowników.

 

 

Tematyką dzisiejszych zajęć była praca w aparacie powietrzno oddechowym używanym przez strażaków między innymi w zadymionych pomieszczeniach czy terenach objętych skażeniem. Jest to przygotowanie do przejścia komory dymowej, na którą strażacy udadzą się do miejscowości Słupsk.

Celem kursu jest zapoznanie się strażaków z zagrożeniami wynikającymi z pracy w trudnych warunkach, do której będą zmuszeni podczas działań, zapoznanie teoretyczne oraz praktyczne ze sprzętem używanym podczas akcji ratowniczo - gaśniczych, wdrożenie w techniki gaszenia pożarów, a to tylko niektóre z umiejętności, które muszą posiąść uczestnicy kursu. Kurs kończy się egzaminem pisemnym oraz praktycznym w JRG w Tczewie, poprzez zdanie wcześniej wymienionych prób  sprawdzających wiedzę strażaków będą oni upoważnieni do brania aktywnego udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych w swoich jednostkach. Dzięki dobrej współpracy z innymi jednostkami w kursie uczestniczą osoby nie tylko z województwa pomorskiego ale również i kujawsko - pomorskiego.  

Copyright © 2017 OSP Gniew - Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie. |