Pożarowy wtorek

Dnia 13 grudnia 2016 roku (wtorek) doszło do dwóch pożarów. 

 

 

Pierwszy pożar miał miejsce w Małej Karczmie (około godziny 10.00) gdzie doszło do zapalenia się ciągnika siodłowego a dokładnie podczepionej do niej naczepy. Podano dwa prądy piany ciężkiej na palącą się naczepę, jeden prąd na zewnątrz natomiast drugi do jej wnętrza. Prawdopodobną przyczyną było zblokowane koło naczepy które uległo nagrzaniu a w skutek tego doprowadziło do pożaru. 

W działaniach udział brały:

OSP Gniew- GCBA 5/42 MAN

OSP Rakowiec- GBA 2,5/16 STAR

OSP Kolonia Ostrowicka GCBA 5/24 JELCZ

 

 

 

 

Drugim pożarem (około godziny 17.00) był pożar piwnicy w miejscowości Nicponia. Działania polegały na znalezieniu miejsca rozprzestrzeniania się ognia, po czym działaniach w natarciu dążących do ugaszenia pożaru w zarodku. Miejsce pożaru było na tyle niedostępne, że możliwe było podanie jednego prądu gaśniczego i wprowadzeniu minimalnej ilości strażaków do palącego się pomieszczenia.

W działaniach udział brały:

OSP Gniew- GBA Rt 2,5/24 Mercedes

OSP Gniew- GCBA 5/42 MAN

JRG Tczew- GBA Rt 2,5/24 Renault

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne 

 

Copyright © 2017 OSP Gniew - Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie. |