Ćwiczenia ratownictwa technicznego z wykorzystaniem Autobusu

W środę 5 kwietnia 2017 roku przeprowadziliśmy ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego polegające na zapoznaniu się ze specyfiką działań wynikających z konstrukcji autobusu oraz jego gabarytów

 

W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z naszej jednostki jak również z OSP Opalenie oraz OSP Kolonia Ostrowicka, co przyczyniło się do wymiany wspólnych doświadczeń.

Celem ćwiczeń było również doskonalenie umiejętności z zakresu sposobu ewakuacji osób poszkodowanych z autobusu oraz ich selekcji (TRIAGE). Szczególną uwagę podczas tych ćwiczeń zwracano na bezpieczeństwo ratowników a także dobór odpowiednich narzędzi i miejsc cięcia w autobusach. 

Ćwiczenia zorganizowane zostały dzięki uprzejmości firmy transportowej Pana Lecha Orzechowskiego z Pieniążkowa.

 

Copyright © 2017 OSP Gniew - Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie. |