MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) to komórka organizacyjna jednostki OSP, która powoływana jest na podstawie Statutu OSP przez zarząd jednostki, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.
MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także przygotowania jej do czynnej, bezpiecznej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być chłopcy w wieku od 10 do 18 lat.

Zajęcia dla MDP organizowane są co 2 tygodnie, osobno dla każdej z grup. Poniższa lista przedstawia przykładowe tematy zajęć realizowane podczas zbiórek:
- musztra i podstawy ceremoniału pożarniczego,
- bezpieczeństwo i higiena pracy w czynnościach wykonywanych przez strażaków,
- zadania strażaków w zastępie podczas poszczególnych typów działań,
- podstawy obsługi sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Gniew,
- wstęp do kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- zasady prowadzenia działań gaśniczych oraz ratowniczych,
- ćwiczenia przed sportowymi zawodami pożarniczymi,
- zagadnienia prewencyjne, ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz wiele innych, dostosowywanych do prósb druhów z MDP oraz aktualych potrzeb szkoleniowych.

Podstawowe zadania MDP to m.in.:
- udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz szerokopojętego ratownictwa, w tym pierwszej pomocy;
- organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej;
- rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki oraz przygotowania do zawodów sportowych;
- podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP;

 

W OSP Gniew istnieje jedna drużyna młodzieżowa, w chwili obecnej liczy 12 osób w wieku od 10 do 16 lat. Zbiórki tutejszej drużyny MDP odbywają się w każdy piątek o godz. 15:30. Opiekunami drużyny są Druhowie: Dh Dariusz Kijewski, Dh Daniel Karcz, Dh Kacper Drągowski, Dh Denis Lodko

Jeżeli chciałbyś do nas dołączyć i w przyszłości zostać Strażakiem ratującym życie i mienie nie czekaj przyjdź na zbiórkę i zacznij być strażakiem od najmłodszych lat. Otrzymasz zgodę do podpisu dla rodziców!

 

Copyright © 2020 OSP Gniew - Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie. |