Zarząd

Zarząd OSP Gniew

 

Prezes - Tadeusz Kordecki

Naczelnik/Wiceprezes - Stanisław Kłodda

Zastępca Naczelnika - Tomasz Truszczyński

Sekretarz- Andrzej Dąbrowski

Skarbnik- Andrzej Chorążak

 

Gospodarz - Dariusz Kijewski

 

Członek Zarządu - Henryk Truszczyński 

Członek Zarządu - Mariusz Lodko

Członek Zarządu - Andrzej Kijewski 

 

Komisja Rewizyjna OSP

 

Przewodniczący - Mariusz Sielawa

Członek Komisji - Łukasz Borkowski 

Członek Komisji - Piotr Jabłoński 

Copyright © 2020 OSP Gniew - Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie. |